"Transformation" på Galleri Olsson - Februari 2006