I am an artist working with photo and videobased art. (This site will be translated to English soon, but in the mean time feel free to have a look at my images.)

Jag är en huvudsakligen fotobaserad konstnär som gått på Kunsthøgskolen i Bergen i Norge, och därefter masterutbildning på Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg. Sommaren 2004 flyttade jag till Stockholm, där jag nu bor med min sambo Susanne och mina barn, tvillingarna Saga och Bruno som föddes 11 september 2006.

Mina arbeten tenderar att handla om gränsytan mellan natur och kultur, med kopplingar till den gamla konflikten mellan förnuft och känsla, ofta inspirerat av tankar och bilder från romantiken. Jag skrev min magisteruppsats i fotografi 2004 om "Förnuftets Hegemoni" inom samtida mansforskning. Min tes är där att Förnuftet sedan upplysningstiden fått en hegemonisk position (dvs det uppfattas som den självklara sanningen och kan inte ens ifrågasättas), inte minst inom samtidskonsten. (lästips: "Kritik av den negativa uppbyggligheten" av Fredrik Stjernfelt och Søren Ulrik Thomsen för en intressant reflektion över hur en absurd pseudoförnuftig moral nått en hegemonisk position inom kulturen och kulturkritiken)

Curatorn Stina Högkvist noterar i en text om utställningen "Salong #1"där jag visade några av mina verk:

"Petter Magnusson är en romantiker. Motiven kretsar kring natur, manlighet, spyor, dynamit och bilar. Men ingredienserna till trots blir det aldrig macho. Det framstår istället som vemodiga undersökningar av det klassiskt manliga, där syftet varken är att bryta ner eller ta avstånd. Man anar snarare en förståelse och ett medlidande inför försöken att passa in i rollen."